image

Gói cước KHDN

Free cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (Tổng 1000P)
2Gb data tốc độ cao
Chu kỳ gói cước: 31 ngày
Free cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (Tổng 1000P)
60 Phút gọi liên mạng trong nước
3Gb data tốc độ cao
Chu kỳ gói cước 31 ngày
500 phút gọi nội mạng
150 phút thoại liên mạng trong nước
31Gb data tốc độ cao
100 SMS nội mạng
Chu kỳ gói cước 31 ngày
Free cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (Tổng 1000P)
100 Phút gọi liên mạng trong nước
5Gb data tốc độ cao
Chu kỳ gói cước 31 ngày
600 phút gọi nội mạng
180 phút thoại liên mạng trong nước
4Gb data tốc độ cao
300 SMS nội mạng
Chu kỳ gói cước: 31 ngày
750 phút gọi nội mạng
250 phút thoại liên mạng trong nước
10 phút thoại quốc tế
124Gb data tốc độ cao
Chu kỳ gói cước 31 ngày

Gói Data

Không tính dung lượng băng thông 256kpbs/256kpbs
5,000đ/Tháng
Không tính dung lượng băng thông 256kpbs/256kpbs
10,000đ/Tháng
50Mb miễn phí & hạ băng thông 128kpbs/128kpbs
10,000đ/Tháng
150Mb miễn phí & hạ băng thông 128kpbs/128kpbs
20,000đ/Tháng
250Mb miễn phí & hạ băng thông 128kpbs/128kpbs
25,000đ/Ngày
450Mb miễn phí & hạ băng thông 128kpbs/128kpbs
50,000đ/Tháng

Gói DNVT

1.500 Phút gọi nội mạng
300 Phút gọi liên mạng trong nước
15Gb data tốc độ cao truy cập trong nước
3Gb data truy cập theo IP
Chu kỳ gói cước: 31 ngày
200,000đ/Tháng